Budi i ti dio uspješne priče! Kompanija Frozen Berries nudi poslovnu mogućnost uključivanja u posao zainteresiranim stranama u pravcu proširenja kapaciteta ili razvijanja novih poslovnih pravaca uz finansijsko ili materijalno ulaganje. Cilj je iskoristiti strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najnižu stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovnu i kvalitetnu radnu snagu uz partnersku podršku strane kompanije koja bi osigurala zaštitu i podršku na svjetskom nivou i osigurala izgradnju imena prepoznatljivog po kvalitetu.

Usluge pakiranja

U sklopu hladnjače Frozen Berries, nalazi se dio koji se odnosi na preradu finalnog proizvoda. Sam proces pakovanja i distribuiranja, razvili smo u toj mjeri, da možemo ponuditi usluge pakovanja i distribucije određene robne marke. Visoko kvalitetan stručni kadar, optimalni proizvodni uslovi, te želja za uspjehom, osigurala je da dosadašnji poslovni poduhvati rezultiraju pozitivnom ocjenom. Prema želji specifičnog poslovnog partnera, bez obzira na dimenziju ili vrstu kartonske, plastične ambalaže, spremno odgovaramo na nove izazove finaliziranja proizvoda. Pakovanje je definisano prema zahtjevima prehrambene industrije, odnosno plava ambalaža za rolend, odnosno cijele plodove, ili bijela za polugotove proizvode, blok, griz, kao i visokokvalitetna kartonska, troslojna i petoslojna ambalaža. Cilj je u potpunosti odgovoriti Vašim zahtjevima.