Budi i ti dio uspješne priče! Kompanija Frozen Berries nudi poslovnu mogućnost uključivanja u posao zainteresiranim stranama u pravcu proširenja kapaciteta ili razvijanja novih poslovnih pravaca uz finansijsko ili materijalno ulaganje. Cilj je iskoristiti strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najnižu stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovnu i kvalitetnu radnu snagu uz partnersku podršku strane kompanije koja bi osigurala zaštitu i podršku na svjetskom nivou i osigurala izgradnju imena prepoznatljivog po kvalitetu.

Otkup i prodaja

Bavimo se otkupom jagodičastog voća sa naglaskom na malinu i kupinu, ali i svog ostalog jagodičastog ali i šumskog voća. Sam otkup je koncipiran na način, da vlastitim vozilima preuzimamo malinu u tehnološkoj zrelosti, neposredno nakon berbe i transportujemo do naših rashladnih kapaciteta. Drugi način je gdje naši poslovni suradnici vlastitim vozilima, predviđenim za tranasport maline, preuzimaju malinu od naših kooperanata I vrše što brži prevoz do rashladnih kapaciteta. Pored otkupa za malinu, kompanija aktivno učestvuje u otkupu prisutnog samoniklog šumskog voća, odnosno bobičastg voća, a općina Bugojno kao i cijela regija je poznata po bogastvu šumske raznolikosti.

Otkup i prijem maline se vrši pod stručnim uputama agronom i tehnologa, te sam proces prijema osigurava visok procenat rolenda i visok kvalitet finalnog proizvoda.