Budi i ti dio uspješne priče! Kompanija Frozen Berries nudi poslovnu mogućnost uključivanja u posao zainteresiranim stranama u pravcu proširenja kapaciteta ili razvijanja novih poslovnih pravaca uz finansijsko ili materijalno ulaganje. Cilj je iskoristiti strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najnižu stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovnu i kvalitetnu radnu snagu uz partnersku podršku strane kompanije koja bi osigurala zaštitu i podršku na svjetskom nivou i osigurala izgradnju imena prepoznatljivog po kvalitetu.

O namaFrozen Berries. je kompanija osnovana 2010. godine u Bugojnu za djelatnost proizvodnje , otkupa, prerade i prodaje šumskih plodova te jagodičastog voća. Kontinuiranim profesionalnim radom, te stalnim usavršavanjem, kao i ulaganjem u infrastrukturu, mehanizaciju i edukaciju zaposlenih i saradnika, cilje je postati lider u proizvodnji i preradi jagodičastog i šumskog voća.

Naša orijentacija za početak poslovnog svijeta u poljoprivrednom dijelu je isključivo proizvod malina raznih sorti, sam cilj zahtjeva druge procese, što nas vodi do konkretnog naziva našeg bavljenja a to jeste: “Proizvodnja, prerada i skladištenje voća i povrća, jagodičastog i šumskog voća, bilja i gljiva” .

Zbog dugogodišnjeg poslovnog iskustva u raznim aspektima, kao i potencijalnim kupcima jagodičastog voća, velikom potražnjom maline, sopstvenih dunumskih zasada maline ca. 70 dunuma.
Organske maline vilamet: 30 dunuma
Konvencionalna Malina Polka: 15 dunuma
Konvencionalna Malina Vilamet 10 dunuma
Kupina Lochness: 15 dunuma

Zasadi su svi opremlljeni najnovijom tehnologijom, automatski digitalni sistem za navodnjavanje.

Vlasnik Tihomir Pocrnja se odlučuje u otvaraju sopstvene hladnjače kapaciteta 1.500 tona, što ima mogućnost i širenja na 3.000 tona kapaciteta. Završeni radovi hladnjače 01.06.2015.godine, gdje je u funkciju sve pušteno do prvog ploda maline vilamet. Proces smrzavanja, a potom skladištenje, prerada za pakovanje u finalni proizvod.

Imamo jako kvalitetan stručni kadar agronoma i magistra prehrambene tehnologije i poljoprivrede, opremljeni smo sopstvenom labaratorijom, kojom je nadležan naš uposlenik magistar, imamo redovnu mogučnost analize zemljista za naše zasade i naše kooperante, kao i analizu ploda osnovnih potrebnih stavki.
Naša prva poslovna godina je prešla naša očekivanja, otkupili smo preko 700 tona neto proizvoda jagodičastog i šumskog voća.

Vozni park te oprema koju posjedujemo nam omogućavaju da u vrlo kratkom vremenskom periodu nase proizvode transportujemo od berača do sabirnog centra na daljnju i detaljnu preradu a nakon toga i do samih kupaca u zemljama širom Evropske unije.

Planovi širenja vlastitih zasada maline kao i zasada plantažne kupine Lochness.

Za naše rasadnike idućih godina predviđene su znatno veće količine:
1,2 mil. Sadnica Vilamet
200.000 Sadnica Miker
100.000 Sadnica polke
20.000 Sadnice kupine Lochnessa

Kvalitet proizvoda naših zasada i zasada kooperanata uvjerljivo od strane kupaca sa ocjenom visoke kvalitete, 70% su novi zasadi koji nisu na velikim parcelama gdje je kvalitet maline od naših kooperanata i više nego zadovoljavajući.

Naš cilj je iz godine u godinu širiti se,zadržati kvalitetu proizvoda te otvoriti nova radna mjesta.
- Obezbijediti tražene uslove tržišta u zemljama EU u koje namjeravamo plasirati svoje proizvode.
- Obezbijediti proizvodnju bezbjedne hrane za zdravlje potrošača.
- Edukovati se i osposobiti za korištenje principa dobre proizvođačke prakse.
- Stvoriti preduslove da se kroz svakodnevni rad zaštita životne sredine podigne na maximalno mogći nivo.
- Obezbijediti radni ambijent koji je potpuno osigurao zdravlje i bezbjednost na radu svih zaposlenih.
- Stvoriti dobre preduslove i osnove za dalju edukaciju, osavremenjavanje proizvodnih procesa i mogućnost korištenja dostupnih profitabilnijih praksi.

Proces smrzavanja, a potom skladištenje, prerada za pakovanje u finalni proizvod.